Sistem ini telah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2016 menggantikan sistem permohonan manual yang lama. Sistem ini terbuka kepada semua staf-staf awam di MINDEF yang berminat untuk bertukar ke unit-unit lain di bawah organisasi MINDEF.

Pertimbangan bagi pertukaran dalaman dilaksanakan secara telus dan adil berasaskan giliran, merit dan kekosongan perjawatan. Pengguna juga boleh memohon pertukaran luaran melalui agensi pembekal skim perkhidmatan masing-masing (JPA, KKM, KKR, dll) kerana pertukaran suaipadan dan kekosongan dalaman adalah terhad.

Permohonan pertukaran dalaman dibuka sepanjang tahun. Tempoh sah permohonan ialah SATU TAHUN dari tarikh permohonan. Pemohon perlu memperbaharui permohonan sekiranya masih berminat sebelum tamat tempoh sah tersebut. Permohonan akan terbatal dengan sendirinya sekiranya tiada pembaharuan selepas tempoh tersebut.

Hubungi Kami

Cawangan Khidmat Awam (CKA)
Pintu 2.03, Tingkat 2
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Tingkat 2, Wisma Pertahanan
Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
Emel : cka.bpsm@mod.gov.my
Tel  : 03-2071 5401
Fax : 03-2691 7217

Bagi masalah berkaitan Sistem ePertukaran sila log aduan di http://eaduanict.mod.gov.my
atau hubungi Helpdesk ICT BPM di 03-2071 3536